Liên hệ

 • Địa chỉ chúng tôi

  Lâm Văn Bền, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Email chúng tôi

  hanayukiacademy@gmail.com

 • Điện thoại

  0867.744.749

 • Thời gian làm việc

  Toàn thời gian

Gửi thắc mắc cho chúng tôi